Rainbow page separator

Květnatá loučka v parku „U Ivana“ bude posečena až příští rok

Sobota, 10. Listopad 2018

Žďár nad Sázavou / I v pozdním podzimu stále neposekaná květnatá loučka v parku „U Ivana“ se nezamlouvá některým žďárským obyvatelům. Podle informací z městského úřadu se však letos sekat nebude. „S CHKO je dohodnuto, že s ohledem na potřebu přezimování blanokřídlých a ostatních živočichů bude tato květná louka posečena až na jaře příštího roku,“ přiblížila Eva Křesťanová z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.
Takzvané květnaté loučky označené informačními tabulkami letos na jaře ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy vznikly na čtyřech místech Žďáru – v parku „U Ivana“, na dvou plochách blízko sídla CHKO Žďárské vrchy na křižovatce ulic Brněnská a Novoměstská a nedaleko Dolního hřbitova v Santiniho ulici. Důvodem je snaha o rozvoj druhového složení trávníků i společenstev živočichů, které časté sečení ničí. Sečení těchto míst proto mělo probíhat dvakrát, nejvýše třikrát do roka, přičemž při každé seči měla navíc zůstat část plochy vynechána, aby bylo zajištěno dost času pro dozrání semen některých druhů rostlin a vývoj hmyzu. „Důležitá pro nás je také reakce obyvatel. Pokud bude vše dobře vycházet, může ve městě vzniknout vícero ploch, kde bude věnován prostor nejen lidem,“ uvedla v květnu při startu projektu květnatých louček Kateřina Machová z CHKO Žďárské vrchy.