Rainbow page separator

Květnová procházka s občany se zaměří na trávníky ve městě

Úterý, 7. května 2019

Žďár nad Sázavou / O trávnících ve Žďáře a jejich údržbě budou lidé v rámci pravidelného setkání vedení města s občany, v tomto případě na procházce i s městskou krajinářkou Lucií Radilovou, diskutovat tento měsíc. Vycházka je naplánována na 21. května, sraz bude u městského úřadu v Žižkově ulici v 17 hodin.
Loni byly městem ve spolupráci s pracovníky Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy na několika místech Žďáru vytvořeny takzvané květné loučky označené informačními tabulkami. Jedná se o drobná území v městské zeleni, kde neprobíhá intenzivní sečení. Důvodem je snaha o rozvoj druhového složení trávníků i společenstev živočichů, které časté sečení ničí. Navíc krátce sečené trávníky hůře odolávají suchu. Podobně by to mělo ve Žďáře vypadat i letos. „V tomto roce budou opět vyčleněny plochy, které budou sečeny v režimu louky. Věřím, že díky zkušenostem z předešlé sezony a ve spolupráci s novou firmou bude květnatým trávníkům věnována skutečně individuální péče,“ sdělila Eva Křesťanová z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.