Rainbow page separator

Kvůli biatlonu ve Městě uzavřou některé ulice

Čtvrtek, 5. února 2015

Biatlon 2015

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Omezit průjezd městem bude nutné v souvislosti s víkendovým Svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovým pohárem v biatlonu, dopravní omezení čekají i silnice v okolí novoměstské Vysočina Areny. V sobotu 7. února bude už od půlnoci do 13 hodin Vratislavovo náměstí průjezdné jenom ve směru od polikliniky, poté se uzavře až do neděle do 6 hodin. V době akreditace bude omezen i průjezd Tyršovou ulicí u kulturního domu a nebude tam možné parkovat. Uzavřena pro veřejnost budou také parkoviště v Masarykově ulici a u nemocnice.
S jednosměrným provozem kvůli parkování au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů je nutné počítat v Nezvalově ulici, zavřena bude silnice v ulici Vlachovická, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od nemocnice a dále až po Vlachovice. Řidiči mohou využít účelovou komunikaci mezi Rokytnem a Vlachovicemi, která bude po dobu závodů udržována. Ke sjezdovce na Harusově kopci se lyžaři dostanou přes Radňovice a Jiříkovice.
Parkovací plochy pro návštěvníky biatlonu jsou připraveny v Novém Městě, Maršovicích a ve Žďáře, přičemž ze všech provizorních parkovišť pojede kyvadlová přeprava na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];točnu au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů k novoměstské nemocnici. První au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy vyjedou vždy více než dvě hodiny před startem závodu. Stejnou trasou pak budou diváci odváženi zpět. K parkování se využije i zatravněná plocha nad nemocnicí. O všech možnostech parkování budou návštěvníci informováni světelným dopravním značením a naváděni organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory. Podrobné informace o dopravních omezeních a možnostech parkování jsou na webu www.vysocina-arena.cz.