Rainbow page separator

Kvůli stavebním pracím bude parkoviště dočasně mimo provoz

Úterý, 12. Červen 2018

Velká Losenice / Do letních prázdnin a pak ještě i v září potrvá omezení, které s sebou nese budování nástavby základní školy ve Velké Losenici. Kvůli oplocení staveniště není možné auty zajíždět až nahoru před školu, vjíždět tam smí pouze vozidla stavby a učitelé na parkoviště u hřiště. Rodiče přivážející děti proto musejí zastavovat pod autobusovou zastávkou, případně nad křižovatkou s komunikací vedoucí na Pořežín, kde mohou i krátkodobě parkovat.
V nástavbě školní budovy vzniknou dvě kmenové třídy, kabinety a sociální zařízení. Vybudován bude rovněž výtah, čímž se vyřeší bezbariérovost budovy.
Důvodem k rozšíření základní školy bylo navýšení počtu školáků na druhém výukovém stupni, což podle počtu dětí žijících ve Velké Losenici a spádových obcích potrvá zhruba deset let. Za předpokladu, že by se poté počet žáků snížil, dvě nové učebny budou využity pro výuku odborných předmětů.