Rainbow page separator

Kvůli suchu a četným požárům v kraji platí zákaz pálení ohňů

Čtvrtek, 9. Duben 2020

Vysočina / Zákaz rozdělávání ohňů včetně dalších omezení s tím spojených začal platit v celém Kraji Vysočina. Za prvních šest dubnových dní hasiči zasahovali u více než 120 požárů trávy a lesních porostů – jenom v pondělí 6. dubna bylo do 14 hodin nahlášeno osm desítek takových případů. Většinou hasiči vyjížděli k požárům, které vznikly od nedostatečně uhašených ohnišť.
„Důvodem skokového nárůstu počtu požárů je dlouhotrvající sucho a násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření nemoci COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.
Na území Vysočiny je tak až do odvolání zakázáno nejen rozdělávání ohňů a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, ale i používání pyrotechniky a jiných zápalných zdrojů – třeba lampionů či pochodní, kouření cigaret – vyjma elektronických – v přírodě, používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům a jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace. Posledně jmenované ustanovení se nevztahuje na vozidla potřebná pro zemědělskou nebo lesní činnost, případně na příjezd lidí po polních a lesních cestách k domům a rekreačním objektům.

Foto: Zbyněk Pavlů – Požár u Vetelských rybníků 6.4.2020