Rainbow page separator

Laguna u Bohdalova je rájem obojživelníků

Pondělí, 18. Červen 2012

Jenom pár desítek metrů od obchvatu městyse Bohdalov na Žďársku se skrývá Přírodní památka Laguna u Bohdalova. Dostat se k unikátní soustavě tůní, které byly nedávno kompletně zrevitalizovány, je přitom velmi snadné. 

laguna-u-bohldalova-3Jedeme-li do Žďáru nad Sázavou, potažmo od Nového Veselí, stačí najet na obchvat Bohdalova a vzápětí odbočit vpravo na panelovou polní cestu. Informační tabule je viditelná už ze silnice. Přírodní památka je tvořena celkem čtyřmi vodními tůněmi a zaujímá plochu kolem 1,3 hektaru. V lokalitě, kde se dříve těžila cihlářská hlína, se vyskytuje velké množství chráněných druhů obojživelníků.

Pozorní pozorovatelé tam mohou zahlédnout například skokana zeleného, rosničku zelenou nebo čolka obecného. Dlouhodobým cílem ochrany území je ale mimo jiné i obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování silně a kriticky ohrožených druhů obojživelníků – čolka velkého, kuňky ohnivé nebo skokana ostronosého.

laguna-u-bohldalova-1Laguna u Bohdalova návštěvníkům nenabízí pouze seznámení se s unikátními živočišnými druhy, ale i s mizejícími rostlinami. V oblasti u Bohdalova se totiž nachází populace silně ohroženého rdestu alpského.

Návštěvníci se mezi jednotlivými tůněmi mohou procházet po pěšinkách.

Zavítat potom mohou i do samotného Bohdalova, kde stojí za zhlédnutí kupříkladu tamní kostel svatého Vavřince. Původně gotická stavbabyla postavena pravděpodobně ve druhé polovině třináctého století. V letech 1736-1759 byl svatostánek barokně přestavěn. V okolí Bohdalova milovníky přírody potěší i procházka za velkým množstvím rybníků. Jejich břehy jsou hnízdištěm četných druhů vodního ptactva. (zp)