Rainbow page separator

Lávka ve Farských humnech projde už druhou záruční opravou

Úterý, 2. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Do 19. února přislíbila dodavatelská firma opravit lávku přes Sázavu ve Farských humnech. U nového přemostění za přibližně 3,7 milionu korun, které bylo zprovozněno v září, půjde už o druhou opravu. Prvním problémem bylo obráceně nainstalované zábradlí, díky čemuž lávka dostala přezdívku Žďárská gilotina, neboť závada by zkomplikovala průjezd vodákům. Při opětovné montáži dělníci „zapomněli“ na šrouby a zábradlí přivařili. Město pak zareagovalo na podněty veřejnosti pozastavující se nad množstvím děr bez šroubů, případně s jinými, které do děr nepatřily.
„V rámci záruční doby jsme na podnět občana přišli na závadu v podobě uchycení zábradlí, které není podle projektu. Dodavatel přichytil zábradlí místo šroubů svárem. Uchycení je bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené,“ sdělil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.
Za chybu převzal zodpovědnost dodavatel, kterým se firma PORR. Nicméně v rozporu s projektem prý výsledek není a oprava bude spíše vizuálním doladěním celku.
„Konstrukce mostovky, do které je konstrukce zábradlí vložena, je tvořena spřaženým ocelobetonovým průřezem. Mostovka se díky tomu dobře adaptuje na různou zátěž a „pohybuje se“. Vlivem toho na některých místech nelícují otvory pro vložení šroubů. Tato místa byla řešena svárem a vzniklo tím zábradlí, které odpovídá projektu, je bezpečné a spoje jsou pevné. Na některých místech však nepůsobí otvory nevyplněné šrouby vizuálně dobře,“ uvedla za firmu PORR Kateřina Baxová. Po doplnění šroubů dojde na jaře také k novému nátěru.
Podle vyjádření stavebního dozoru ze strany společnosti STAVONA Tender prováděla demontáž a novou instalaci zábradlí subdodavatelská firma. „Při zpětném osazování sloupků však nesedly otvory pro šrouby přesně na sebe. Pracovníci subdodavatele problém zhotoviteli a technickému dozoru stavebníka neoznámili a vyřešili ho náhradním řešením – menší šrouby, sváry místo šroubů. Pochybením zhotovitele a technického dozoru stavebníka toto nebylo při přebírání odstraněných vad a nedodělků odhaleno,“ upřesnil Radek Soška ze STAVONA Tender.