Rainbow page separator

Lávka ve Farských humnech projde už druhou záruční opravou

Úterý, 2. února 2021

Žďár nad Sázavou / Do 19. února přislíbila dodavatelská firma opravit lávku přes Sázavu ve Farských humnech. U nového přemostění za přibližně 3,7 milionu korun, které bylo zprovozněno v září, půjde už o druhou opravu. Prvním problémem bylo obráceně nainstalované zábradlí, díky čemuž lávka dostala přezdívku Žďárská gilotina, neboť závada by zkomplikovala průjezd vodákům. Při opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovné montáži dělníci „zapomněli“ na šrouby a zábradlí přivařili. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pak zareagovalo na podněty veřejnosti pozastavující se nad množstvím děr bez šroubů, případně s jinými, které do děr nepatřily.
„V rámci záruční doby jsme na podnět občana přišli na závadu v podobě uchycení zábradlí, které není podle projektu. Dodavatel přichytil zábradlí mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to šroubů svárem. Uchycení je bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené,“ sdělil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.
Za chybu převzal zodpovědnost dodavatel, kterým se firma PORR. Nicméně v rozporu s projektem prý výsledek není a oprava bude spíše vizuálním doladěním celku.
„Konstrukce mos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky, do které je konstrukce zábradlí vložena, je tvořena spřaženým ocelobe[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovým průřezem. Mos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovka se díky [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu dobře adaptuje na různou zátěž a „pohybuje se“. Vlivem [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho na některých místech nelícují otvory pro vložení šroubů. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to místa byla řešena svárem a vzniklo tím zábradlí, které odpovídá projektu, je bezpečné a spoje jsou pevné. Na některých místech však nepůsobí otvory nevyplněné šrouby vizuálně dobře,“ uvedla za firmu PORR Kateřina Baxová. Po doplnění šroubů dojde na jaře také k novému nátěru.
Podle vyjádření stavebního dozoru ze strany společnosti STAVONA Tender prováděla demontáž a novou instalaci zábradlí subdodavatelská firma. „Při zpětném osazování sloupků však nesedly otvory pro šrouby přesně na sebe. Pracovníci subdodavatele problém zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviteli a technickému dozoru stavebníka neoznámili a vyřešili ho náhradním řešením – menší šrouby, sváry mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to šroubů. Pochybením zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele a technického dozoru stavebníka [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nebylo při přebírání odstraněných vad a nedodělků odhaleno,“ upřesnil Radek Soška ze STAVONA Tender.