Rainbow page separator

Lávky pod Bránským rybníkem mají být obnoveny ještě letos

Pátek, 8. září 2023

Žďár nad Sázavou / Do konce roku mají být zrekonstruovány dvě lávky pro pěší a cyklisty pod Bránským rybníkem. Každá z nich překlenuje jedno z ramen řeky Sázavy odtékající z rybníka a stavební úpravy vyjdou na zhruba sedm milionů korun. Staveniště firma převzala v první polovině července, v současně době je funkční náhradní přemostění řeky, neboť lokalitou vede trasa naučné stezky, cyklotrasa a částí i turistická značka, a došlo k vykácení náletové vegetace kolem míst stavebních prací. 

Lávky (Bránská a Táferna) budou kompletně nahrazeny novými přemostěními. Bránská lávka dostane podobu ocelového hranolu s pochozí plochou z dřevěných fošen a její zábradlí doplní kovová síť. Lávka Táferna bude nově vypadat jako dřevěné molo nad vodou s ocelovým zábradlím a bočními „vyhlídkovými“ prostory.