Rainbow page separator

Lesní pozemky je třeba kontrolovat kvůli kůrovci nejlépe týdně

Úterý, 18. června 2019

Žďár nad Sázavou / Na výzvu odborného lesního hospodáře Lesů České republiky týkající se aktuální kůrovcové kalamity upozorňuje vlastníky lesů žďárský městský úřad. Jedná se o jejich zvýšenou aktivitu při sledování lesních porostů, které je třeba optimálně kontrolovat každých sedm až deset dní. Včas objevené stromy napadené kůrovcem, kterého je podle prvního rojení velké množství, je poté třeba co nejdříve pokácet a vzápětí asanovat, případně z lesa okamžitě odvézt k dalšímu zpracování.
Vlastníci lesů jsou ze zákona povinni zabránit šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesních pozemcích sousedních vlastníků. Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se vystavují nebezpečí správního řízení a finančního postihu. Stávající gradace kůrovců je s ohledem na předchozí několikaleté období sucha i přes letošní srážky velmi vážná, neboť srážkový deficit i nadále trvá a smrkové porosty jsou oslabeny dlouhodobě.