Rainbow page separator

Lidé chtějí klidné bydlení, koně by se měli posunout jinam

Úterý, 27. Srpen 2019

Polnička / Za pokračující klid v těsném okolí svého bydliště se zasadili někteří obyvatelé polničské lokality zvané Cihelník. V petici s názvem Za zachování podmínek klidného bydlení se postavili proti plánovanému podnikatelskému záměru na chov a výcvik koní za touto lokalitou, kterou podepsalo více jak osm desítek obyvatel žijících převážně v oblasti Cihelník.
Tamní radní se zřetelem na stávající situaci respektují požadavek místních usedlíků a v této souvislosti doporučili zastupitelům Polničky schválit žádost investora na směnu pozemků. Tím by současně byla vybrána vhodnější lokalita k záměru chovu a výcviku koní nacházející se mimo zastavěné území.