Rainbow page separator

Lidé i firmy už na koupi stříkačky přispěli téměř 280 tisíci

Pátek, 11. května 2018

Svratka / Už více než 279 tisíc korun se podařilo shromáždit prostřednictvím účtu, kam může veřejnost finančně přispět na nákup nové cisternové stříkačky pro svratecké dobrovolné hasiče. Sbírka byla vyhlášena koncem minulého roku a shromažďování příspěvků od dárců na účtu 2227751/0100 s variabilním symbolem 150 stále pokračuje.
Nová cisternová automobilová stříkačka (CAS) může vyjít přibližně až na 6,3 milionu korun. „Dva miliony a pět set tisíc činí státní dotace, Kraj Vysočina jsme požádali o částku pět set tisíc korun a zbytek je podíl města,“ upřesnil starosta Svratky František Mládek s tím, že všem dárcům z řad soukromých osob i firem děkují za jakýkoliv příspěvek, protože předpokládaný podíl města na pořízení nové techniky činí asi polovinu výdajů naplánovaných na letošní opravy a investice. Od koupě nové stříkačky si město i hasiči, kteří často vyjíždějí také k zásahům do okolních obcí, slibují značné snížení dojezdových časů a lepší podmínky dostupnosti k požárům i dalším kalamitám a živelním pohromám.