Rainbow page separator

Lidé mají poslední šanci požádat o půjčku města na bydlení

Pondělí, 26. Srpen 2019

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Posledním dnem pro podání žádostí o půjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení pro letošní rok je pondělí 26. srpna. Tyto půjčky mohou lidé využít na opravy a modernizace rodinných a bytových domů a bytů, které se nachází na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí.
Podmínky druhého kola půjček jsou zveřejněny na úřední desce města, způsob a podmínky ručení se od předešlého roku nezměnily. Pro zápůjčky do 350 tisíc korun je třeba jeden ručitel, na vyšší částku musejí být dva.
Výběrové řízení, kde se sejdou veškeré podané žádosti o peníze, se uskuteční v průběhu září, přičemž ty žádosti, které splňují požadované podmínky, budou následně předloženy ke schválení zastupitelům. Vyrozumění o schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení obdrží žadatelé do sedmi dnů a současně budou vyzváni k uzavření smlouvy.