Rainbow page separator

Lidé mohou do konce července žádat o peníze na výsadbu stromů

Sobota, 6. Červenec 2019

Žďársko / Zájemci o vysazení nových alejí či solitérních stromů, například lip, dubů, jasanů a jiných dlouhověkých stromů z Kraje Vysočina mohou získat příspěvek až 500 korun na každý strom. Celkem je pro neziskové organizace, obce nebo spolky, které o příspěvky mohou žádat do konce července, připraveno 100 tisíc korun. Ty na výsadby poskytne balíková přepravní společnost GLS ve spolupráci se Sdružením Krajina z Počítek. Loni se díky tomuto projektu podařilo vysadit celkem 156 stromů.
K výsadbě stromořadí, remízů a větrolamů do volné krajiny vyzývá Sdružení Krajina již šest let. Během nich se podařilo vysázet stovky stromů jak na Vysočině, tak po celé republice. Pro letošní rok sdružení spolu s partnerskou společností GLS navyšuje celkový rozpočet pro zájemce z regionu Vysočiny z loňských 52 tisíc na 100 tisíc korun. „GLS si je vědoma své zodpovědnosti za životní prostředí, a proto každoročně z výnosů služby ThinkGreenService podporuje výsadby pomáhající kompenzovat vliv přepravy na životní prostředí. Protože česká centrála GLS sídlí v Jihlavě, těší nás, že region Vysočiny využívá tento program velmi intenzivně,“ uvedl ředitel balíkového přepravce GLS ČR Pavel Včela.
Žadatelé o příspěvek musí splnit několik podmínek. Jednou z nich je vysazení alespoň patnácti dlouhověkých dřevin, jako jsou duby, buky nebo lípy, tedy místně původní druhy. „Příjemci příspěvku se také zavazují k péči o vysazené dřeviny po dobu minimálně dvou let od jejich vysazení a také k náhradě stromů uhynulých během této doby,“ vyjádřil se Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Do sázení musí žadatelé rovněž zapojit veřejnost, kupříkladu rodiny s dětmi.