Nové Město na Moravě, aktuality, studánky
Rainbow page separator

Lidé mohou nominovat studánky k obnově

Středa, 8. Leden 2014

Novoměstsko, Bystřicko / Obnovu studánek na území Místní akční skupiny (MAS) Zubří země, která zahrnuje Bystřicko a velkou část Novoměstska, si klade za cíl projekt Znám křišťálovou studánku… Součástí akce je obnovit jedenadvacet pramenů na území MAS Zubří země a rovněž MAS Rokytná na Moravskobudějovicku, která na projektu se Zubří zemí spolupracuje. V souvislosti s tím byla vyhlášena soutěž, v níž mohou zájemci z řad veřejnosti posílat svoje tipy na obnovu studánek, jež by si to podle jejich názoru také zasloužily, a to na adresu znam.studanku@gmail.com.
„Do zprávy je třeba uvést název studánky, její přesnou polohu a fotografii pramene. Hlavním kritériem výběru je poloha studánky, jež se musí nacházet v jedné z obcí, které jsou součástí MAS Zubří země. Seznam těchto obcí je přístupný na webových stránkách www.zubrizeme.cz,“ informoval předseda Mikroregionu Novoměstsko Miloš Brabec. Obnova studánek a další aktivity s projektem spojené, které začnou na jaře, vyjdou na zhruba tři miliony korun, z toho devadesát procent činí dotace.