Rainbow page separator

Lidé mohou posílat svoje návrhy ke zlepšení MHD

Pátek, 27. března 2015

Žďár nad Sázavou / Pracovní skupina pro zatraktivnění žďárské městské hromadné dopravy (MHD) zahájí svoji činnost v dubnu. Ze všeho nejdříve označí silné i slabé stránky hromadné dopravy, její budoucí příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti i rizika.
„Cílem pracovní skupiny je zlepšit fungování MHD včetně jejího možného zapojení do integrovaných dopravních systémů tak, aby byla moderní, atraktivní a plnohodnotnou službou pro všechny obyvatele Žďáru a návštěvníky města,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. „Členy pracovní skupiny kromě zástupců odboru dopravy, odboru komunálních služeb a společnosti ZDAR jsou radní Martin Mrkos a Radek Zlesák, dále i docent Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který je obyvatelem města a problematice žďárské MHD se dlouhodobě věnuje,“ dodala mluvčí.
Po celou dobu činnosti pracovní skupiny bude aktivní e-mailová adresa mhd@zdarns.cz, kam může veřejnost posílat svoje podněty. Řada informací a podkladů k hromadné dopravě je k dispozici na webech www.zdar.cz a www.mhd-zr.xf.cz.