Rainbow page separator

Lidé mohou při léčbě závislostí využít terapeutickou skupinu

Středa, 19. Říjen 2016

Žďár nad Sázavou / Terapeutická skupina pro osoby, které se potýkají s nějakou závislostí, vznikla ve Žďáře. „Počítáme s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i hrách a sociálních sítích,“ uvedla adiktoložka ambulance Spektrum, kterou ve žďárské Žižkově ulici zřizuje Kolpingovo dílo ČR, Veronika Svobodová.
Účast ve skupině je bezplatná, plánovaná je na dvanáct měsíců, devadesátiminutová setkání budou jednou týdně. Čas a den bude stanoven po vstupních rozhovorech se zájemci.
Podle adiktoložky může skupinová terapie pomoci při změnách, které léčící se klient sám nezvládá. „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku samotnému nedaří. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací,“ dodala Svobodová.
Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 18 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků. Účelem je udržení si abstinence a získání náhledu na svůj problém. Aktivita byla podpořena v rámci projektu Mozaika, jenž je financován z operačního programu Zaměstnanost.