Rainbow page separator

Lidé nejčastěji ohlašují poškozené prolézačky a chodníky

Úterý, 17. Březen 2015

Nové Město na Moravě / Poničené a chybějící hrací prvky na dětských hřištích, rozbité chodníky, parkování aut na chodnících, případně v zákazu stání, nálezy použitých injekčních stříkaček, neudržovaná zeleň či nefunkční rozhlas jsou nejčastější připomínky, které novoměstskému městskému úřadu zasílají obyvatelé města prostřednictvím webové aplikace Lepší místo. Ta ve městě funguje už déle než rok a lidé přes ni zasílají svoje připomínky ke konkrétním nedostatkům ve městě, s nimiž se setkali. Za tuto dobu obyvatelé poslali více než pět desítek podnětů ke zlepšení.
Výhodou webové aplikace Lepší místo je i skutečnost, že pomocí ní mohou oznamovatelé dále sledovat, jakým způsobem je problém, na který upozornili, dále řešen, eventuálně v jaké fázi nápravy se zrovna nachází.