Rainbow page separator

Lidé postižení náhlými potížemi mohou využít krizové bydlení

Pondělí, 22. ledna 2018

Anketa o barevnosti fasády - Hotelový dům Morava Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Takzvaný krizový pokoj v hotelovém domě Morava mohou na nezbytně nutnou dobu využít obyvatelé Žďáru, kteří se dostanou do složité životní situace. Což znamená, že náhle přijdou o střechu nad hlavou vlivem živelní katastrofy – například požárem, větrnou smrští, záplavami či výbuchem plynu, ale může se jednat také o domácí násilí, jehož oběť ze dne na den nemá kam jít. Město jim uhradí náklady na bydlení v krizovém pokoji.
Žďárští radní pro letošní rok na tyto účely schválili sto tisíc korun a rovněž pravidla pro přidělování krizového pokoje na základě prošetření a vyhodnocení sociálním a majetkoprávním odborem. V tomto náhradním bydlení bude člověk v náhlé nepříznivé životní situaci, která nevznikla jeho vinou, moci pobývat nejdéle tři měsíce.