Rainbow page separator

Lidé se budou moci seznámit s výsledky dotazníkového průzkumu

Úterý, 15. Prosinec 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Při setkání s obyvateli města, které je naplánováno na 6. ledna, hodlá žďárská radnice představit dosavadní výsledky práce týkající se projektu strategie rozvoje města. Ten je plánován na roky 2016 až 2028 a má být zásadním dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje Žďáru. Součástí se stane i akční plán rozvoje města coby seznam plánovaných projektových záměrů do roku 2020. To, co by si lidé ve Žďáře v různých oblastech veřejného života přáli, radnice v předešlých měsících zjišťovala například formou takzvaných kulatých stolů anebo dotazníkovým průzkumem.
„Chtěli bychom obyvatelům představit, co z dotazníků vyplynulo a v jakém stádiu se práce na přípravě strategického plánu nacházejí. Vzorek 607 lidí, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, je na dvaadvacetitisícové město poměrně slušný výsledek a má svoji vypovídající hodnotu,“ konstatoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.