Rainbow page separator

Lidé se dozvědí o plánu oprav Vodojemu v dalších letech

Pátek, 19. ledna 2018

Žďár nad Sázavou / V úterý 6. února se mohou přijít žďárští obyvatelé od 18 hodin do zasedací místnosti zastupitelů seznámit s podrobnostmi pokračování rekonstrukce čtvrti Vodojem. V letošním roce tam dojde ke komplexním opravám ulice Alšova, při setkání bude představena idea rekonstrukčních prací na další roky po jednotlivých etapách.
„Podle finančních možností města by měla rekonstrukce pokračovat v roce 2019 oblastí od ulice Jamborova severně k Lískám, v roce 2020 od ulice Jamborova jižně ke Göttlerovu rybníku a chodníku pro pěší k ulici Wolkerova a v roce 2021 od tohoto chodníku ulicemi Blažíčkova, Slavíčkova, Jamborova,“ předběžně popsala další vývoj rekonstrukce čtvrti vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.
Rekonstrukce čtvrti byla zahájena v loňském roce, jako první byly zrevitalizovány ulice Kavánova a Mánesova, a to včetně rozšíření části veřejného osvětlení směrem k bytovým domům v ulici Novoměstská.