Rainbow page separator

Lidé v CECHU jsou strašně fajn, říká Pavla Sládková

Úterý, 29. března 2022

Na pozici operá[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torky výroby v lisovně polničské firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. na začátku le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku nas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupila Pavla Sládková z Vojnova Městce. 

Ačkoliv podle svých slov neměla s prací ve výrobní firmě žádnou zkušenost, její pochyby víceméně odstranil už přijímací pohovor. „Všichni byli moc příjemní a milí, dokonce i pan ředitel mi přišel podat ruku, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bych v [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}továrně opravdu nečekala,“ říká s úsměvem mladá žena. A podobné [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bylo i v provozu společnosti , jež nabízí komplexní služby od konstrukce vstřikovacích forem a jejich výroby až po zho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovení a dodávku plas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tových výlisků.


Co vás vedlo k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že jste se zajímala o práci právě v CECHU?
Původním zaměřením jsem chovatelka koní, jezdkyně a trenérka, ale pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože uplatnění v profesi jsem v okolí Žďáru nenašla a navíc mám děti, pracovala jsem ve včelařských a chovatelských potřebách. Prodávala jsem i zastávala veškerou kancelářskou práci. Práce mě bavila, ale bohužel, ne všechno vždy vyjde, jak si člověk představuje, takže jsem odešla. Poohlížela jsem se po jiném zaměstnání, dozvěděla se o CECHU a rozhodla se, že [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zkusím. V [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}továrně jsem však nikdy nepracovala, tak jsem z [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho měla trochu obavu.

A vaše první pocity?
Zalíbilo se mi tam už při přijímacím pohovoru. Všichni byli velice laskaví a vstřícní, jak lidé v kancelářích, tak ve výrobě. Všechno mi vysvětlili, když něco nevím, mohu se zeptat nejenom parťačky, ale i kohokoliv jiného v dílně, všichni mi ochotně poradí. Oceňuji příjemný
kolektiv a pohodu na pracovišti , [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dělá hodně, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože člověk se pak do práce těší. Nakonec jsem práci doporučila i své mamince, která také nas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupila a je spokojená.

Když srovnáte svoje současné zaměstnání s předchozími, jak [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to vnímáte?
Jde o čis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou práci v teple, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to se třeba s prací u koní venku a za každého počasí vůbec nedá srovnat. Stejně tak nemusím tahat nic těžkého, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože přepravky s plas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovými výlisky jsou oproti těžkým pytlům granulí a bednám konzerv pro zvířata neváží skoro nic. Vyhovuje mi i pracovní doba. Když skončím ve dvě odpoledne, je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to daleko lepší než o půl páté. Mám pak ještě spoustu času na rodinu, navíc i volné víkendy a svátky, což prodavačky neznají. A abych nezapomněla – dovážejí nám skvělé obědy, za které platíme jenom 35 korun. Nemusím si nic chystat doma nebo po sobě umývat nádobí a jídlo je opravdu chutné.

Co bylo pro vás v nové práci nejtěžší?
Chvíli mi trvalo pochopit dokumentaci k výrobkům, abych ji správně vyplnila. Ale tak za dva dny jsem [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to už zvládala. A jak už jsem řekla, tak i teď, když si s něčím novým hned neumím poradit, vím, že se mohu na kohokoliv vedle sebe obrátit. 

Plánujete tedy ve firmě setrvat?
Líbí se mi tady, práce mě baví a kolekti v je fajn, takže zůstanu ráda. Vzhledem k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že každý den jde o trochu odlišnou činnost a na jiném stroji, myslím, že nehrozí, že by se z práce stala rutina, kterou člověk dělá au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomaticky. Oceňuji také přístup vedení firmy, kdy nejsou žádné bariéry mezi managementem a zaměstnanci z výroby, všichni se berou jako sobě rovní, což je skvělé. A když je potřeba, tak i lidé z vedení si klidně sednou k lisu.

Nas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupila jste jako operá[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka výroby – máte ve firmě možnost kariérního postupu, třeba i na mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to v administrativě?
Možnost kariérního postupu tady je, když je člověk šikovný a má o práci zájem. Ale já jsem na začátku – práce, kterou dělám, mě baví, a nerada bych přišla o milý kolektiv v dílně. Nebudu předbíhat.

Aktuální volné pozice firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.