Rainbow page separator

Lidé zaplatí za kubík vody 55 korun, rozdíl uhradí obec

Pondělí, 9. ledna 2023

Velká Losenice / Na 27 korun za vodné a 28 korun za stočné, tedy dohromady na 55 korun byla letos stanovena cena kubíku obecní vody ve Velké Losenici. Oproti roku 2022 došlo k mírnému navýšení ceny, přičemž loni vodné činilo 24 korun a stočné 26 korun za metr krychlový vody. Peníze uhrazené obyvateli však ani v letošním roce nepokryjí náklady potřebné na provoz. Při výpočtu nové ceny vody byly zohledněny částečné náklady na provoz velkolosenického vodovodu a kanalizace, nicméně nepromítají se do ní prostředky určené na opravy a obnovu vodovodních a kanalizačních řadů, které se převádějí do zvláštního fondu. Kupříkladu v loňském roce šlo o finanční částku ve výši 2,6 milionu korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a vybranými financemi je obyvatelům dotován z obecního rozpočtu.