Rainbow page separator

Lidé ze Smetanovy ulice chtějí pomocí petice zklidnit dopravu

Čtvrtek, 17. března 2016

Rekonstrukce Smetanovi ulice

Žďár nad Sázavou / Petici, kterou chtějí po ukončení rekonstrukce povrchů Smetanovy ulice dosáhnout zklidnění dopravy, zaslalo žďárské radnici více než šest desítek tamních obyvatel. Požadují například snížení rychlosti v lokalitě na třicet kilometrů v hodině, zpomalovací prahy či položení protihlukového povrchu silnice.
Petice přišla v době, kdy připravovaná stavba již prošla schvalovacími procesy včetně vydání stavebního povolení – obyvatelé ulice s projektem již dříve souhlasili v jeho původní podobě. Aktuálně probíhá výběr dodavatele stavby a větší změny v projektu by jej vrátily na začátek, takže páteřní žďárská komunikace by byla uzavřená podstatně déle, než bylo v plánu. Původně se s jejím zprovozněním počítalo do konce letních prázdnin.
„Přesto jsme zorganizovali setkání a dohodli se na některých bodech, které bychom v rámci zklidnění dopravy ještě chtěli prověřit,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil s tím, že pokud to bude možné, některé požadavky petentů by radnice chtěla do projektu dodatečně začlenit. „Chceme prověřit možnost položení protihlukového asfaltu a ve spolupráci s policií zpracovat návrh dopravního řešení včetně možnosti omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině,“ dodal starosta. Úvahy se týkají i případného rozšíření chodníků, zvýšení obrubníků či umístění radaru v ulici.