Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Horní ulice, Domov
Rainbow page separator

Lidé ze Žďáru se do domova v Horní ulici dostanou snáze

Sobota, 10. Listopad 2012

Žďár nad Sázavou / Nová pravidla pro výběr žadatelů do Domova se zvláštním režimem v Horní ulici schválili žďárští radní. Větší šanci se tam nyní mají dostat lidé, kteří mají trvalé bydliště přímo ve Žďáře nad Sázavou. Vedení města původně předpokládalo, že Seniorpenzion Fit bude zařízením, na kterém se bude výrazně finančně podílet Kraj Vysočina, takže bude mít víceméně regionální význam. To se ovšem nestalo, takže podmínky pro přijímání nových klientů budou obdobné, jako je tomu v Domě klidného stáří v ulici Okružní-dolní. Tam mají podle žďárského místostarosty Ladislava Bárty přednost právě lidé, již mají v okresním městě trvalý pobyt. Do obou domovů pro seniory nyní Sociální služby města Žďár nad Sázavou evidují desítky žadatelů, čekání v pořadníku na volné místo totiž bývá zdlouhavé. „Domácí“ nyní budou bodově zvýhodněni oproti lidem, kteří si podali přihlášku, ale jsou trvale hlášeni v jiném městě či obci, v obou žďárských zařízeních.

Žďárský Domov se zvláštním režimem v Horní ulici využívají senioři se specifickými potřebami, kteří potřebují výraznou a pravidelnou pomoc, protože trpí například stařeckou demencí či postupující Alzheimerovou chorobou, a je pro ně důležité co nejdéle za pomoci odborně vyškolených pracovníků zachovat jejich kontakt s okolím. Domov má kapacitu čtyřicet lůžek.

Od prosince budou mít senioři v obou žďárských domovech možnost další nabízené služby, o kterou projevili zájem jak oni sami, tak i jejich nejbližší příbuzní. Jedná se o rozšířené rehabilitační cvičení nad rámec úhrady pojišťovnou – za půl hodiny rehabilitace si zájemci připlatí padesátikorunu.