Rainbow page separator

Lidem s poruchami srážlivosti krve pomohou darované přístroje

Pátek, 8. Duben 2016

Lidem s poruchami srážlivosti krve pomohou darované přístroje

Žďár nad Sázavou / Dva lékařské přístroje včetně testovacích proužků pro pacienty novoměstské nemocnice s poruchami srážlivosti krve v celkové hodnotě 54 888 korun předal nadační fond AQUAPURA ve žďárské zdravotnické škole. Součástí akce byla přednáška Petra Dulíčka, hematologa Fakultní nemocnice Hradec Králové, o poruchách srážlivosti krve, protože právě těm Nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových pomáhá.

Přístroje poslouží pacientům s tromboembolickou nemocí, kteří musejí podstupovat antikoagulační léčbu. Dovedou monitorovat hodnoty INR pouze ze vzorku kapilární krve, navíc v krátkém časovém intervalu. „Tento přístroj jsme na našem oddělení dosud neměli. Myslím si, že bude velkým přínosem, a to především u pacientů, kteří mají špatný stav žil, tedy zejména onkologičtí pacienti po chemoterapiích. Mohou být jistě přínosem i pro ty nemocné, kteří z nějakého důvodu mají problém s dojížděním, a tak bude možné monitorovat jejich hodnoty INR v domácím prostředí a konzultovat telefonicky. Činnost fondu AQUAPURA je velmi záslužná a přispívá ke zlepšení péče o pacienty s tromboembolickou nemocí,“ sdělila primářka oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby novoměstské nemocnice Vlasta Musilová.

Přístroje budou využívány při měření hodnot INR u pacientů, kteří užívají warfarin na ředění krve. „V průměru ošetřujeme dvě stě těchto pacientů měsíčně. Při nastavování léčby musí dojíždět dvakrát až třikrát týdně, u dlouhodobých pacientů jsou kontroly po čtyřech až šesti týdnech. Poruchy srážlivosti se ale netýkají jen pacientů na warfarinu, protože dalších sto osob měsíčně dochází na diagnostiku a léčbu jiných poruch srážlivosti krve,“ doplnila primářka.

Nadační fond AQUAPURA se už šestým rokem zaměřuje na zvýšení kvality péče o pacienty s poruchami srážlivosti. Jeho hlavní aktivitou je zlepšení vybavenosti nemocnic, v nichž jsou léčeni pacienti s tromboembolickou nemocí. „Původně jsme s nadačním fondem začínali dovybavením hematologických oddělení nemocnic v Královéhradeckém kraji a jsem velmi rád, že se jeho činnost rozšířila a uplatňuje se také v dalších krajích, jako jsou Pardubický, Liberecký, Olomoucký a nově také Kraj Vysočina. Těch přístrojů je v nemocnicích obecně nedostatek, a my se snažíme tuto situaci změnit,“ řekl Pavel Staněk, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu AQUAPURA.