Rainbow page separator

Lidem se nelíbí infocentrum pod Zelenou horou, brání se peticí

Neděle, 5. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Více než sedm s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek podpisů je pod peticí, kterou žďárské radnici zastali lidé nesouhlasící s umístěním nového informačního centra poblíž vjezdu do Vejmluvovy ulice. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pod památkou UNESCO v podobě poutního kostela svatého Jana Nepomuckého se naopak líbí jak městu, tak i církvi, památkářům a ministerstvu kultury. Petenti se obávají negativního ovlivnění krajinného rázu Zelené hory jako celku i zhoršení kvality bydlení a dopravní situace v ulicích Vejmluvova, Sychrova a Zelenohorská. Také se jim nelíbí, že diskuse s obyvateli lokality neproběhla před záměrem města vyhlásit soutěž.
Žďárská radnice je pro vznik dlouhodobě chybějícího zázemí u památky, které zahrne například i [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toalety, které nyní návštěvníci musí hledat až na vedlejším hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově. „Petice tak trochu předběhla dobu, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože ještě nemáme výsledky architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické soutěže. Zatím není proti čemu bojovat. Od [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho je tady soutěž, kde bude vytvořena konkrétní představa umístění infocentra v souvislosti s dopravou, parkováním a logistikou,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.
Setkání s obyvateli se uskutečnilo v září, přičemž soutěž o návrh byla vyhlášena už v květnu. V srpnu pak došlo k úpravě podmínek s prodloužením termínu do 20. prosince. Samotná soutěž měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vyjde na půl milionu korun, přičemž farnost a Kraj Vysočina uhradí po 100 tisících.
Zadávací dokumentace předpokládá umístění infocentra se zázemím, sociálním zařízením pro turisty i personál, pokladnou a občerstvením na pozemku města naproti odbočce z ulice Sychrovy do ulice Vejmluvovy. Náklady v režii farnosti prostřednictvím Biskupství brněnského se mají pohybovat kolem 20 milionů korun. Na dalších odhadem 15 milionů by pak vyšla navazující infrastruktura – parkovací místa a záliv pro au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy včetně nové zastávky městské hromadné dopravy (MHD) v blízkosti infocentra, která nahradí nevyhovující zastávku MHD Sychrova. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavební úpravy by zaplatilo měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, které hodlá usilovat o dotaci.