Rainbow page separator

Lidem ve Žďáře přijdou složenky na platbu za odpady

Pátek, 4. Duben 2014

Žďár nad Sázavou / Složenkami bude letos ve Žďáře vybírán poplatek za komunální odpad. Dosavadní systém výběru prostřednictvím výběrčích a známek na popelnice u rodinných domů bude zrušen. Domácnosti obdrží složenku s částkou, číslem účtu a variabilním symbolem, na které bude možné platby za odpad zasílat. Poplatníci, kteří již provádějí úhradu poplatku na účet, si musí údaje na trvalém příkazu změnit.
U bytových domů, kde byl poplatek součástí nájmu, bude rovněž nahrazen složenkami. U družstevních bytů dojde ke zrušení zálohového výběru poplatku, i v tomto případě obdrží domácnosti složenku, přičemž již uhrazené zálohy jim budou vráceny v ročním vyúčtování.
Výše poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu je ve Žďáře stále 580 korun na osobu a hradí se ve dvou splátkách. Složenky do domácností přijdou v dubnu a v říjnu. Poplatek lze uhradit i v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu.