Rainbow page separator

Lihovar s bramborárnou přestaví na kulturní dům a centrum

Neděle, 22. Srpen 2021

Velká Losenice / Revitalizaci bývalého lihovaru a bramborárny v centru obce schválili velkoloseničtí zastupitelé. Z bramborárny má být kulturní dům a z hlavní budovy lihovaru vznikne multifunkční objekt s využitím pro společenské a kulturní centrum, navíc se zázemím pro spolky působící v obci, drobnou podnikatelskou činnost a částečně i bydlení.
Losenický lihovar pocházející z roku 1912 a o čtyřicet let starší bramborárna jsou součástí souboru chátrajících a jen částečně využívaných objektů ve středu vesnice. V budově lihovaru se současně dochovaly také některé části původního vybavení. V rámci revitalizace objektů je počítáno s vybavením novými technologiemi, které se týkají technického zařízení budov (TZB), současně však i se zachováním cenných stavebních prvků v podobě původních kleneb či stropních a krovových konstrukcí.