Rainbow page separator

Magnetická rezonance se v nemocnici rozjede v polovině září

Středa, 13. července 2016

Kurz první pomoci - Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / V polovině září má být ve zkušebním provozu spuštěna nová magnetická rezonance v novoměstské nemocnici. Provoz bude pod nemocniční kuchyní a jídelnou, v současné době je již dokončená hrubá stavba a připravuje se vnitřní zařízení pracoviště. Bezbariérový vstup do budovy pacienti najdou naproti vchodu do interního oddělení.
V Kraji Vysočina je dosud pracoviště magnetické rezonance pouze v jihlavské nemocnici a řada lidí musí za touto diagnostikou dojíždět také do Brna, Hradce Králové a dalších měst. „Pořízením magnetické rezonance se pacientům výrazně zlepší dostupnost šetrnější a modernější diagnostiky. Nebudou už muset cestovat do vzdálených zdravotnických zařízení jako dosud, což zkvalitní a urychlí jejich léčbu,“ sdělila ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.
Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metoda, která nepracuje na principu rentgenového záření, ale využívá silného magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření bez ionizujícího záření užívaného při RTG a CT vyšetřeních.