Rainbow page separator

Majitelé domů či provozoven mohou žádat o protihlukovou dotaci

Úterý, 27. července 2021

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Až do poloviny srpna mohou lidé žádat o dotaci z programu nazvaného Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města žijících a podnikajících trvale podél frekventovaných komunikací, který je zaměřený na projekty podporující protihluková opatření budov u frekventovaných silnic v Novém Městě i jeho místních částech. Letos mají šanci dotaci proti hluku získat i majitelé provozoven. Stavební opatření vedoucí ke snížení hlučnosti musí žadatelé zrealizovat do konce října příštího roku.
Minimální dotační podpora byla stanovena na patnáct tisíc korun, maximální činí 130 tisíc. Zájemce může podat pouze jednu žádost, přičemž jeho minimální podíl na projektu je dvacet procent celkových nákladů. Žádosti budou vyhodnoceny do konce září a o poskytnutí, či naopak neposkytnutí dotace budou jednotliví žadatelé písemně informováni do 30 dnů od verdiktu.