Rainbow page separator

Majitelé lesů musí odstranit stromy a dřevo napadené kůrovcem

Středa, 15. března 2017

Žďár nad Sázavou / Do konce měsíce jsou vlastníci lesů povinni ze svých porostů odstranit stromy a dřevo, které byly na podzim napadeny kůrovcem, a to rovněž včetně zimních vývratů a usychajících stromů. Žďárský odbor životního prostředí na ně apeluje v souvislosti s očekávaným přemnožením kůrovce v jarních měsících. To je předpokládáno především ve spojitosti s významným obdobím sucha v předchozích letech, takže smrkové porosty jsou aktuálně i přes zimní a předjarní srážky značně oslabeny.
Dříví napadené kůrovcem po konci března je nezbytné vyvézt z lesa, případně mechanicky či chemicky ošetřit do konce května, nejpozději ale však do doby, než vyletí z napadených stromů či ležícího dříví dospělí škůdci.
Bránění rozšíření kůrovce je dáno zákonem, důležité je taktéž pravidelné prověřování stavů lesů s důrazem na asanaci stromů suchých, usychajících, zrezivělých, smolících, s drtinkami za šupinami kůry, případně s opadávající kůrou či jehličím.

Foto: www.photohalama.com