Rainbow page separator

Majitelé lesů z nich musí odstranit stromy napadené kůrovcem

Středa, 9. ledna 2019

Těžba dřeva, les, dřevo

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou vlastníci lesů povinni zpracovat a asanovat veškeré stromy napadené kůrovcem, nejpozději však před výletem dospělých brouků. Závěr května je pak termín pro dřeviny, které budou případně ještě napadeny v průběhu dubna a května, a o měsíc později, tedy do konce června, ale taktéž před výletem vylíhlých brouků, musí „kůrovcové dříví“ zmizet z poloh nad 600 metrů nad mořem.
Zpracovat a asanovat je do konce května rovněž nutné nahodilou zimní těžbu a pravidelně, nejlépe v týdenních intervalech, pak prověřovat v součinnosti s lesním hospodářem stav svých lesů. „Vyzýváme veškeré vlastníky lesů, aby zabránili šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se jeho vlastník vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu. Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období sucha jeví jako potencionálně vážná, neboť smrkové porosty jsou i přes zimní srážky významně oslabeny,“ informoval vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek.