Rainbow page separator

Majitelé památek mohou žádat o dotaci na jejich obnovu

Čtvrtek, 22. Září 2016

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 pro vlastníky nemovitých kulturních památek a ostatních objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě, vyhlásila novoměstská radnice.
Žádosti o dotační podporu je možné zasílat odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí tamního městského úřadu, zahájení příjmu žádostí je 13. října, posledním termínem je 13. listopad.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v programu pro příští rok stanoví Ministerstvo kultury ČR v roce 2017 a Nové Město na Moravě, přičemž vlastník památky by se měl na projektu podílet minimálně čtyřiceti procenty, město nejméně deseti a ministerstvo kultury nejvýše padesáti procenty nákladů. Dotace může být poskytnuta na období od 1. ledna do posledního listopadu příštího roku a v té době musí být projekt realizován.