Rainbow page separator

Majitelé prázdných domů zapomínají na povinnou údržbu majetku

Pátek, 8. Červenec 2016

Polnička / S neobydlenými a neudržovanými domy v soukromém vlastnictví má již nějakou dobu potíže vedení Polničky. Řada jejich majitelů na pravidelnou údržbu svého majetku, který dlouhodobě nepoužívá, rezignovala. Ten pak nejenom hyzdí obec, ale rovněž může ohrožovat procházející chodce nebo zkomplikovat dopravní situaci, pokud se nachází přímo u silnice.
„Jednou z povinností majitelů je dbát o údržbu a bezpečný stav svých nemovitostí, což se v některých případech neděje,“ potvrdil polničský místostarosta Luboš Zeman.
Tamní radní se proto rozhodli opakovaně upozornit vlastníky dotčených nemovitostí na špatný stav údržby jejich majetku a požádat je o zjednání nápravy. „V jednom případě již bylo využito krajní možnosti požádat o součinnost stavební úřad, který bude postupovat v souladu se stavebním zákonem,“ doplnil Luboš Zeman.