mažoretky, Nové Město na Moravě
Rainbow page separator

Mažoretky z domu dětí podpoří příspěvek města

Pátek, 19. Září 2014

Mažoretky NOvé Město na MOravě

Nové Město na Moravě / Navýšení provozního příspěvku novoměstského domu dětí a mládeže ve výši padesát tisíc korun schválili novoměstští radní. Jedná se o finanční podporu, která poslouží pro pořízení potřebných kostýmů a sportovního náčiní pro kroužek mažoretek, který v novoměstském domě dětí nyní pracuje.

Finanční částka bude kryta z rezervy města a jeho místních částí, přičemž celkový limit nákladů bude navýšen o sto tisíc korun. Radní současně uložili vedení domu dětí a mládeže v rámci schvalování rozpočtu na příští rok předložit dopracovaný ekonomický rozbor fungování novoměstského kroužku mažoretek.

Foto: www.mazoretkynmnm.cz