Rainbow page separator

Město Žďár nad Sázavou zvyšuje poplatky za odpad v roce 2025

Čtvrtek, 23. listopadu 2023

Ve Žďáru nad Sázavou dojde k navýšení poplatků za odpadové hospodářství. Podle nové vyhlášky, kterou zveřejnilo město, poplatek za rok 2024 zůstává 696 Kč a od roku 2025 se částka zvedne na 840 Kč.

Toto zvýšení je výsledkem rozhodnutí zastupitelstva města a vstoupí v platnost od 1. ledna 2024. Poplatek se týká jak fyzických osob přihlášených ve městě, tak vlastníků nemovitostí, které zahrnují byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Poplatníci mají povinnost ohlásit vznik poplatkové povinnosti městskému úřadu do 15 dnů od jejího vzniku. V případě změny údajů musí být tato změna nahlášena do stejné lhůty. Splatnost poplatku je stanovena na 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Vyhláška také stanoví určité skupiny osob, které jsou od poplatku osvobozeny, včetně osob s trvalým pobytem v jiné obci nebo osob umístěných v určitých zařízeních sociální péče.

Tohle zvýšení je reakcí na rostoucí náklady spojené s provozem systému odpadového hospodářství ve městě. Městský úřad zdůrazňuje, že dodatečné finanční prostředky z poplatků pomohou udržet kvalitu a efektivitu služeb v oblasti odpadového hospodářství.