Rainbow page separator

Městská zeleň prošla inventarizací, čeká ji odborné ošetření

Neděle, 3. Duben 2016

Park U Ivana ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na 8900 stromů, 3299 keřů, 120 živých plotů a 127 hektarů zelených ploch bylo posouzeno v rámci inventarizace městské zeleně, která byla součástí zakázky rekonstrukce parku ve Strojírenské ulici. Inventarizace probíhala v druhé polovině minulého roku. Cena zakázky dosáhla k 600 tisícům korun, osmdesát procent bylo financováno z dotačního titulu, dvacet procent z rozpočtu města.
Součástí zjišťování údajů potřebných do mapových podkladů se záměrem další péče a údržby zeleně bylo arboristické posouzení každé dřeviny a zelené plochy ve městě, zhodnocení jejich zdravotního stavu, bezpečnosti a perspektivy a také návrh odpovídající péče, například ošetření stromů řezem, anebo bezpečnostní vazbou v jejich korunách. Dřeviny, u kterých bylo navrženo kácení rozložené do několika let, zahrnují asi deset procent všech posuzovaných stromů. V průběhu této doby dojde k jejich nahrazení novou výsadbou.