Rainbow page separator

Městské rybníky projdou opravami za více než tři miliony

Sobota, 1. ledna 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Více než tři miliony korun hodlá v roce 2022 novoměstská radnice inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat do opravy vodních nádrží ve městě a jeho místních částech. Jedná se o pokračování projekční přípravy na obnovu Zichova rybníka, na kterou je v rozpočtu pama[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továno 350 tisíci korunami. Výměna be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonového požeráku pohledecké nádrže Koupaliště vyjde na dvě stě tisíc a způsob řešení kvality vody v ní na padesát tisíc korun. Dále je počítáno s finančně nejnákladnějším počinem, kterým se stane rekonstrukce čelní hráze rybníka na návsi ve Slavkovicích, na což je v rozpočtu vyčleněno 2,3 milionu korun. Podstatně levnější bude oprava hráze Horního rybníka v Maršovicích, pro kterou je vyhrazeno s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc korun, nebo padesátitisícová částka potřebná na odstranění sedimentu z rybníka ve Studnicích.