Rainbow page separator

Městskou tržnici hyzdí rezavé konstrukce a chátrající boudy

Pondělí, 3. Duben 2017

O případné změně místa pro kontejnery na centrálním parkovišti vedle městské tržnice uvažuje žďárská radnice. Souvisí to se snahou lokalitu v rámci stávajících možností vzhledově vylepšit. Dalším krokem má být prověření umístění nevzhledných konstrukcí stánků, často již nevyužívaných či nabízených jejich majiteli k prodeji.

Žďár nad Sázavou / O případné změně místa pro kontejnery na centrálním parkovišti vedle městské tržnice uvažuje žďárská radnice. Souvisí to se snahou lokalitu v rámci stávajících možností vzhledově vylepšit. Dalším krokem má být prověření umístění nevzhledných konstrukcí stánků, často již nevyužívaných či nabízených jejich majiteli k prodeji. Kovové konstrukce či dřevěné boudy na tržnici patří prodejcům, žďárská radnice jim pronajímá plochu pro podnikání.
K zásadnějším změnám může podle vedení města dojít až v souvislosti s úpravou celé oblasti, k čemuž je nejdříve třeba nechat vypracovat územní studii. Ta se nebude týkat pouze parkoviště a tržnice, ale zahrne území zhruba od prodejny Vesna.