městský architekt
Rainbow page separator

Městský architekt zatím ve Žďáře nebude

Pátek, 9. Květen 2014

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / Oproti požadavkům některých obyvatel Žďáru na městského architekta, díky kterému by měly stavby a rekonstrukce ve městě jednotnou koncepci, radnice s tímto řešením alespoň v nejbližší době nepočítá. Ač by o „svého“ odborníka stála, jedním z hlavních problémů jsou podle starostky Dagmar Zvěřinové možnosti, jak takového člověka odměňovat. Pokud by se stal zaměstnancem města – úředníkem, jeho plat by byl s ohledem na jeho profesní zaměření nízký. Navíc by jako zaměstnanec města nemohl podnikat, tedy projektovat či poskytovat poradenství. „Architekt by měl mít potřebnou praxi, což s sebou pochopitelně nese určité finanční ohodnocení. Všechny pokusy dosud ztroskotaly na tom, že takového člověka nejsme schopni zaplatit tak, aby to pro něj bylo zajímavé,“ uvedla Dagmar Zvěřinová.
Věc zatím není dořešena, vedení žďárské radnice se zajímá i o zkušenosti dalších měst, v nichž s architektem spolupracují externě; určitou možnost by mohl představovat stabilní tým několika lidí.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru