Rainbow page separator

Městský úřad bude od ledna pro klienty otevřený až od půl osmé

Pátek, 20. prosince 2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou

 

Žďár nad Sázavou / Počínaje prvním lednovým pracovním dnem bude žďárský městský úřad otevírat o půl osmé ráno. V současné době tam mohou klienti své záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti vyřizovat už od sedmi hodin. Důvodem změny provozní doby má být snaha o zvýšení efektivity a optimalizaci pracovní doby tak, aby nemuselo dojít k navýšení počtu úředníků.

Další plánovanou změnou bude úprava vyvolávacího systému. Nově bude nastaven tak, že ve čtvrtek a v pátek vydávání lístků pro klienty skončí už ve 13 hodin. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu bylo přikročeno v souvislosti s dřívějším zrušením místní příslušnosti registru vozidel i agendy řidičských průkazů. Žďárský odbor dopravy je tak dlouhodobě zahlcen zájemci a pracovníkům již nezbývá čas k vyřízení administrativy a vedení správních řízení.

Od nového roku bude městský úřad pro veřejnost k dispozici v pondělí a ve středu od 7.30 ho 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15 hodin a v pátek od 7.30 do 14.30 hodin.