Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, školy
Rainbow page separator

Městští zastupitelé zařadili nové ulice Žďáru do spádových oblastí škol

Čtvrtek, 3. listopadu 2011

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou/ Do jaké základní školy by měly chodit děti z nových ulic města Žďáru nad Sázavou? Právě touto problematikou se v pondělí 31. října zabývali na svém zasedání žďárští městští radní. Konkrétně se jednalo o ulice Rytecká a Hrnčířská, které se nacházejí na nejnovějším sídlišti okresního města s názvem Klafar. „Obě ulice byly nakonec zařazeny do spádových oblastí Základní školy Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou 3,“ informoval o výsledku Ladislav Bárta, 2. místostarosta Žďáru. Konečný verdikt však ještě musejí schválit městští zastupitelé, kteří budou zasedat ve čtvrtek 10. listopadu 2011.
Zároveň se nyní pracuje na vytváření kritérií pro přijetí dětí do žďárských základních škol, a to tak, aby byly pro všechny „základky“ ve městě stejné podmínky. „Jde nám hlavně o to, aby jedna škola nebyla přeplněná, a další naopak poddimenzovaná,“ zdůraznil místostarosta Ladislav Bárta, do jehož kompetence oblast školství spadá. Podmínky přijetí budoucího školáka a všechny související informace by měly být známy nejpozději do konce letošního roku. Však i zápisy do základních škol pro následující školní rok jsou už za dveřmi. Ve Žďáře nad Sázavou se budou konat po dva dny – v pátek 20. ledna 2012 v čase od čtrnácti do sedmnácti hodin. O den později, v sobotu 21. ledna 2012, mohou zájemci dorazit do příslušných škol od devíti do jedenácti hodin dopoledne.